Spladn Che Steran Vian Spladn - Twinkle, Twinkle Little Star

Spladn che steran vian spladn,
War an moar ha'n doar en dadn.
Dres an clowdes, otta che,
Carra jowal 'terlentry.
Spladn che steran vian spladn,
War an moar ha'n doar en dadn.

Website designed and built by Amanda Lobb